Virat: universitetslektor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen; Uppsala

Uppsala Universitet utlyser ett lektorat i praktisk filosofi:

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår undervisning inom grundutbildning, avancerad nivå, och forskarutbildning, handledning av studenter på avancerad nivå och doktorander i praktisk filosofi, samt att bedriva egen forskning. Dessutom ingår programansvar för kandidatprogrammet kultur- och samhällsanalys. Undervisning i teoretisk filosofi kan också förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

För mera information, se deras webbsida:
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/2457unlekt.html