Conceptual history and related items -seminaari, aiheena "Politiikka kutsumuksena ja ammattina"; 20.11.2009, Helsinki

CONCEPTUAL HISTORY AND RELATED ITEMS
A series of one-day seminars, organised by Kari Palonen & Henrik Stenius

9. POLITIIKKA KUTSUMUKSENA JA AMMATTINA
20. marraskuuta 2009, klo 14-18, Helsingin yliopiston päärakennus (Unioninkatu 34), aud. II


JOHDANTO

Max Weber julkaisi kesällä 1919 kaksi esitelmiin nojaavaa kirjasta, “Wissenschaft als Beruf” ja “Politik als Beruf”. Nämä on nyt julkaistu suomeksi, Tapani Hietaniemen toimittamana ja Vastapainon kustantamana teoksena “Tiede ja politiikka. Kutsumus ja ammatti”.

Teos jäi Tapani Hietaniemen ansiokkaan Weber-käännösten projektin viimeiseksi. Tilaisuuden alussa Vastapainon johtokunnan jäsen Jouko Nurmiainen esittäää muistosanat Hietaniemestä ja hänen Weber-käännöksistään.

Cohiri-tilaisuus keskittyy “Politiikka ammattina ja kutsumuksena”-kirjaseen, Lutherin Beruf-käsitteen kaksoismerkitystä käyttävän tarkastelun mukaisesti. Teos on kirjoitettu aikana, jolloin politiikasta oli, aluksi Yhdysvalloissa, Weberin aikana myös Euroopassa tullut päätoiminen ammatti. Tämän tuottamaa uutta tilannetta kuvaa Weberin (James Bryceltä omaksuttu) erottelu “politiikasta elävän” ja “politiikalle elävän” poliitikon välillä. Weberin teosta voidaan lukea sekä tämän päivän poliitiikkaa ja poliitikkoa historiallistavana esityksenä että puheenvuorona oman aikansa akateemisessa ja poliittisessa kamppailussa.

Tilaisuuden tarkoituksena on havainnollistaa eri näkökulmia ja tapoja lukea Weberin kirjasta tänään. Outi Alanko-Kahiluoto tuo esiin akateemisen parlamentaarikon lukutavan, Risto Eräsaari teoriaorientoituneen sosiaalitieteilijän näkökulman ja Kari Palonen poliittisen retoriikan tutkijan perspektiivin.


OHJELMA

Jouko Nurmiainen, Tapani Hietaniemi (1958-2009) Weber-tutkijana ja -suomentajana
Outi Alanko-Kahiluoto, Politiikka ammattina?
Risto Eräsaari, Politiikkaa omalakisena alueena tai systeeminä
Kari Palonen, Max Weberin parlamentaarinen teoria "objektiivisuudesta"


PUHUJISTA

Jouko Nurmiainen on filosofian maisteri (väit.) ja tutkija Helsingin yliopistossa. Ks. kotisivu.
Outi Alanko-Kahiluoto on filosofian tohtori ja kansanedustaja. Ks. kotisivu.
Risto Eräsaari on sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Ks. kotisivu.
Kari Palonen on akatemiaprofessori Jyväskylän yliopistossa. Ks. kotisivu.