Kultur och okultur i konstvärlden del I

Kultur och okultur i konstvärlden del I –
det första av tre seminarier om konsten och dess roll i kulturen

DIANA-SCENEN: Skillnadsgatan 7, 00120 Helsingfors
Lö den 21.11.2009 kl 12.30 –

Om detta skall det handla
Varför är konsten viktig för oss? Ja, är den alls viktig – den frågan
kan också ställas? För att svara på de här frågorna måste vi reflektera
över vilken roll konsten har i våra liv, vilken roll vi anser att den
borde ha och vilken roll den nu verkar ha. Finns det eventuellt några
konflikter mellan den önskade rollen och den som den nu har? Konflikter
finns det säkert – men vilka är de?
Frågorna kring konsten är givetvis inte nya men det är viktigt att varje
generation själv tar ställning till dem. Att diskutera dem utgör en
integrerad del av en vital konstvärld och i diskussionen behövs både
filosofisk analys samt politisk och samhällelig diagnostik.
Diskussionen är viktig överlag men kanske i synnerhet för oss
finlandssvenskar. Inte bara vårt kulturella arv är viktigt för oss.
Också den finlandssvenska samtidskonsten är viktig för vår
finlandssvenska identitet. Verksamhetsförutsättningarna för den
finlandssvenska konstutövningen är därför något som vi också har skäl
att reflektera över. De har aldrig varit problemfria och är det inte
heller idag.

Program:

• 12.30 Inledningsord

• 12.45 skådespelare Dick Idman
Tema: ”Scenkonst och / eller teaterkultur” - Kulturen är sådan den är,
vital eller korrumperad. Med konsten förhåller det sig annorlunda.
Korrumperas den tillräckligt upphör den att vara konst. Frågan är; hur
mår konsten i den finlandssvenska teatern?

• 14.00 chefredaktör Nora Hämäläinen
Tema: "Att se genom konsten" - Frågor kring konstens etisk- politiska
relevans. Vilket är sambandet mellan konstkritik och samhällskritik?
Varför sysslar kulturtidskrifter med samhällsdebatt? Hur läser man
konstverk politiskt utan att reducera dem till politik? Varför är en
konstkritik som baserar sig värdeomdömen och konsumentupplysning etiskt
och politiskt problematisk?

• 14.15 Kaffepaus

• 15.30 filosof Hannes Nykänen
Tema: ”Fascination, konst och ideologi” - Konsten besvärjer, men vad
besvärjer den? Är det naturen och språket? Eller kanske sig själv? Vad
betyder det att besvärja sig själv?

• 16.45 redaktör Caterina Stenius
Tema: "Från objekt till relation – dags för en betoning av mottagarens
roll I kulturens organism?" - När kulturlivet produktifieras och blir
beroende avuppköpare/ konsumenter förändras konstens självförståelse och
funktion i vår livsvärld

• kl. 17.30 Servering: Soppa med tilltugg

• kl. 19.00 Teaterföreställning : Anatomia Lear - biljetter till
reducerat pris för seminariedeltagarna 10€

OBS!!! Anmälning till: eller tel. må-fr kl.10-17 09-440224
OBS! När du anmäler dig kom ihåg att meddela om du tänkt se föreställningen.

Förfrågningar även till: eller tel. 040-7579159