Tutkijaliiton julkaisu: Jean-Pierre Vernant: "Kreikkalaisen ajattelun alkuperä"

Tutkijaliitolta on ilmestynyt länsimaisen ajattelun alkuperiä luotaava Kreikka-tutkimuksen klassikko:

Jean-Pierre Vernant: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä

”Poliksen nousu, filosofian synty: näiden kahden ilmiön väliset yhteydet ovat niin tiiviitä, ettei sidos rationaalisen ajattelun alkuperän ja kreikkalaiselle kaupunkivaltiolle ominaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja ajattelutapojen välillä voi olla sattumaa. Joonialaisten nuori tiede on toisinaan nähty ajattoman järjen ajallisena ruumiillistumana. Mutta kun filosofia näin asetetaan historian valoon, siitä karisevat absoluuttisen ilmestyksen piirteet.”

Strukturalistisen antropologian inspiroima ranskalaisen Kreikka-tutkimuksen klassikko kuvaa kreikkalaisen ajattelun irtautumista myyttien hallitsemasta arkaaisesta kulttuurista. Arkeologiasta kaunokirjallisuuteen ulottuvaa materiaalia hyödyntäen Jean-Pierre Vernant jäljittää teoksessaan kreikkalaisten oivallusten välisiä kytköksiä politiikasta filosofiaan ja sosiaalihistoriasta taiteeseen. Vernantin laajalle yleisölle suunnattu esseistinen teos tyydyttää ainakin filosofian, historian, antropologian, uskontotieteen ja politiikan tutkimuksen harrastajien tiedonjanoa.

Alun perin Kreikkalaisen ajattelun alkuperä ilmestyi vuonna 1962.

Jean-Pierre Vernant (1914–2007) oli ranskalainen hellenisti ja kulttuurintutkija. Hän oli Louis Gernet'n oppilas ja hänen suhteensa strukturalismiin olivat tiiviit. Vernant opetti aluksi Ecole pratique des hautes étudesissä ja myöhemmin hänet valittiin Collège de Franceen, jossa hän piti vuosina 1975–1984 hallussaan oppituolia ”études comparées des religions antiques”.

ISBN 978-952-5169-35-5. Tutkijaliitto, Paradeigma-sarja. Suomentanut Tuomas Parsio. Nidottu, 139 sivua. Ovh. 26 euroa. Ilmestynyt lokakuussa 2009.

Arvostelukappaleet, lisätiedot ja tilaukset Tutkijaliitosta, numerosta (09) 633 239, sähköpostitse tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai netistä www.tutkijaliitto.fi.

Ystävällisin terveisin,

Merja Hintsa
Toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry