Koordinaattorin määräaikainen työsuhde filosofian valtakunnallisessa tutkijakoulussa

KOORDINAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE FILOSOFIAN VALTAKUNNALLISESSA TUTKIJAKOULUSSA

Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitoksen koordinoima Suomen Akatemian Filosofian valtakunnallinen tutkijakoulu on suomalaisten filosofian laitosten ja yksiköiden yhteistyöhanke, ns. graduate school -tyyppinen tutkijankoulutusohjelma, jossa opiskelijat perehtyvät syvällisesti filosofian eri osa-alueisiin ja suorittavat tohtorin tutkinnon neljän vuoden kuluessa. Koulutusohjelmaan liittyvä opetus ja ohjaus järjestetään yhteistyöhankkeessa mukana olevien laitosten ja yksiköiden välisenä yhteistyönä. Kansainvälisten yhteyksien luominen sekä hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa muodostaa tärkeän osan jatkokoulutusohjelman toimintaa.

Filosofian valtakunnallisessa tutkijakoulussa on haettavana Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitokselle sijoitettu tutkijakoulun koordinaattorin määräaikainen työsuhde ajalla 1.1.2010 – 31.12.2011.

Koordinaattorin työtehtäviin kuuluvat mm. tutkijakoulun johtoryhmän kokousten ja taloussuunnitelman valmistelu ja seuranta, Suomen Akatemialle ja muille tahoille osoitettavien hakemusten laatiminen, laitosten ja yksiköiden välisen jatkokoulutusyhteistyön koordinointi sekä tutkijakoulun sisäinen tiedotus. Koordinaattorilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja filosofian tutkimuksen ja opetuksen käytäntöjen tuntemusta. Koordinaattorin tulee hallita hyvin puhuttu ja kirjoitettu suomen ja englannin kieli.

Tutkijakoulun koordinaattorin palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työstä suoriutumisen perusteella. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen muun henkilöstön järjestelmän vaativuustason perusteella tasolle 7 – 8 (1994,79 € - 2259,23 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tutkijakoulun johtoryhmälle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon (postiosoite: kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite: Kalevantie 4) viimeistään perjantaina 6. marraskuuta 2009 ennen kello 15.45. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)uta.fi. Hakemukseen tulee liittää nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kuvaus kielitaidosta ja atk-valmiuksista.

Lisätietoja:
Tutkijakoulun johtaja, professori Leila Haaparanta puh. (03) 3551 7275, s-posti: leila.haaparanta[at]uta.fi, työhuone: Pinni B 4105
 
Vieras
07.10.2009
Nähnyt on kuullutta parempi sano entinen mies