Doktorandtjänst i teoretisk filosofi i Stockholm

En doktorandtjänst i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet är utlyst, med 29 oktober som sista ansökningsdag.

Webadress: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11447&a=68510

Utlysningstext:
TEORETISK FILOSOFI, 1 anställning som doktorand
Ref.nr SU 617-2165-09
Närmare upplysningar lämnas av prefekten, Björn Eriksson,
tfn 08-16 3346, e-post bjorn.eriksson(a)philosophy.su.se.