Butler, tulevaisuuden filosofia ja käsitteiden politiikka; 20.-21.11.2009, Turku; CFP

Call for papers:

"Butler, tulevaisuuden filosofia ja käsitteiden politiikka", työryhmä Naistutkimuspäivät, Turku 20-21.11.2009."

Toivomme esitelmäehdotuksia (abstrakti, n. 200 sanaa) 16.10 mennessä
työryhmään:


° ° ° ° Butler, tulevaisuuden filosofia ja käsitteiden politiikka ° ° ° °

Judith Butlerin (s. 1956) filosofia muutti feminististä teoretisointia perustavalla tavalla 1990-luvulla. Butlerin näkemykset sukupuolesta ja
seksuaalisuudesta ovat olleet naistutkimuksen keskeisiä työkaluja jo parin vuosikymmenen ajan. Millaisia työkaluja Butlerin uudemmat teokset voisivat tarjota feministiselle tutkimukselle? Miten Butlerin uusi tuotanto kytkeytyy materiaalisuuden ja tulevaisuuden käsitteisiin tämänhetkisessä feministisessä teoriassa? Viime aikoina, (kuten teoksessaan Frames of War, 2009), Butler on kirjoittanut uudenlaisesta ruumiin filosofiasta ja etiikasta, jotka perustuvat
haavoittuvaisuudelle ja riippuvaisuudelle.

Minkälaista politiikka kätkeytyy käsitteisiin halu, materialismi, melankolia, rakkaus ja tunnustus? Miten ne liittyvät esimerkiksi "terrorismin vastaisen sodan" oikeuttamiseen ja sekularismiin? Entä sukupuolen, seksuaalisuuden ja queerin käsitteisiin? Toivomme työryhmään Butlerin filosofiaa ja tuotantoa käsitteleviä sekä yllä olevista kysymyksistä inspiroituneita esitelmiä.


Työryhmän vetäjät: Salla Peltonen (speltone(at)abo.fi) ja Sanna Karhu
(sanna.karhu(at)helsinki.fi).


Lisätietoa Naistutkimuspäivistä:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/tutkimus/naistutkimuspaivat2009.html