Rupert Read håller en gästföreläsning vid Åbo Akademi; 28.9.2009, Åbo

Rupert Read (The University of East Anglia, Norwich) håller en gästföreläsning/presentation vid filosofiämnet måndagen den 28 september kl 15-17. Plats: Auditorium Westermarck, Åbo Akademi/Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Rupert Read: "Wittgenstein's Philosophical Investigations as a War Book"

Observera det reviderade klockslaget, 2 timmar senare än vad som först angavs.

Rupert Read (The University of East Angla, Norwich) will give a guest lecture/ seminar at Philosophy, Åbo Academy, on 28 September at 3.15 to 5 o'clock pm.
Venue: Auditorium Westermarck, Åbo Academy/ Arken (Humanities complex), Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Please note the changed time slot (a change forward by 2 hours from what was originally announced).

Rupert Read är antagligen mest känd för sin sk terapeutiska uppfattning av filosofin som fr a utvecklas i en sk resolut läsning av Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus.

Rupert Read is probably known above all for calling for a 'therapeutic' conception of philosophy, above all developed in the context of in what is known as the 'resolute reading' of Wittgenstein's 'Tractatus Logico-Philosophicus'.