Öppna universitetets kurser i filosofi, Åboland hösten 2009

Öppna universitets kurser i filosofi (på svenska) i Åboland
hösten 2009

Filosofi är det äldsta av alla akademiska läroämnen. I den västerländska kulturens historia spelar filosofin en central roll. Den har påverkat, och i sin tur påverkats av, det vetenskapliga, religiösa, konstnärliga och politiska  tänkandets utveckling. Undervisningen i filosofi syftar främst till att ge färdigheter att analysera meningen med olika frågeställningar och hållbarheten i argument. Diskussionen i filosofin rör sig ofta kring vissa centrala problem såsom kunskapens möjlighet och vetenskapens natur, det mänskliga medvetandets karaktär och dess relationer till samhället,
kulturen, det goda och det onda.

SPECIALKURSER I FILOSOFI
Estetik, 5 sp (24h)
Tidpunkt: 9-10.10, 23-24.10 och 6-7.11.2009, fre 18-21,
lö 9-14
Lärare: KH Göran Torrkulla
Anmälan senast 1.10.2009

Kroppens filosofi, 5 sp (20h)
Tidpunkt: mars-april 2010, tisdagar
Lärare: FL Camilla Kronqvist och FM Ylva Gustafsson

Öppna universitets hemsida med kurser, anmälningsdetaljer osv.
http://www.abo.fi/public/oppnauni