Tidskriften Ikaros (som görs främst av filosofer) fick UVM:s kvalitetstidskriftspris

Ikaros får UVM:s kvalitetspris för kulturtidskrifter

Tidskriften Ikaros har fått Undervisningsministeriets kulturtidskriftspris 2009 "som ett erkännande av hög kvalitet, ihärdighet och vilja att utveckla tidskriften". Priset på 10 000 euro överräcktes den 3.9.2009 av statssekreterare Marcus Rantala och överinspektör Laura Mäkelä i ständerhuset i Helsingfors. Priset delas ut för första gången till fyra tidskrifter, utöver Ikaros Hiidenkivi, Photo Raw och Sarjainfo.

Nämndens motivering:
"Ikaros – vilket passande namn för en tidskrift som inte tvekar att flyga högt, utan rädsla för att bränna vingarna. Man lyfte första gången år 2004 och har sedan dess utkommit med 4-5 nummer per år. Ikaros har vuxit fram i den kreativa miljö som sedan många år präglar den filosofiska institutionen vid Åbo Akademi, där den nyligen pensionerade professorn Lars Hertzberg i Wittgensteins anda samlat en mångsidig och tvärvetenskapligt inriktad krets av unga filosofer, engagerade i ett ständigt pågående och generöst samtal om vetenskap och samhälle. Ikaros är ett ypperligt exempel på hur filosofin kan och bör fungera när den är som bäst: som en inspiratör och katalysator för en bred, kritisk och engagerad diskussion."

UVM:s pressmeddelande:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/Laatupalkinnot.html?lang=fi&extra_locale=sv

Sedan starten 2004 har Ikaros varit ett forum för information och diskussion om vetenskaperna. Tidskriften är baserad i Åbo och har grundats vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Som garant för tidskriften står Folkets Bildningsförbund rf.

Med anledning av femårsjubileet och priset planerar Ikaros att ge ut en samlingsvolym med artiklar och intervjuer av särskilt intresse. Andra  förändringar är också på gång: Ikaros kommer att få ett nytt utseende och en ny webbsida lanseras i början av nästa år. Vid årsskiftet lämnar Sara Othman och Barbro Nordling över chefredaktörskapet till Marcus Prest.

Ikaros 3/2009 utkom den 11.9. Då är temat "Rättsvetenskap och
kriminologi".

Läs mer om Ikaros på http://www.fbf.fi/ikaros/
För mera information, kontakta Barbro Nordling ikaros(a)abo.fi