Tutkijakoulutuspaikkoja haettavana Filosofian valtakunnallisessa tutkijakoulussa

Tutkijapaikkoja haettavana
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA%20HAETTAVANA2009.pdf

Filosofian valtakunnallinen tutkijakoulu julistaa haettavaksi 4 opetusministeriön rahoittamaa tutkijakoulutuspaikkaa nelivuotiskaudeksi 1.1.2010-31.12.2013. Palkallista tutkijakoulutuspaikkaa voivat hakea Filosofian tutkijakoulun opiskelijat ja muut suomalaisiin yliopistoihin väitöskirjaansa tekevät filosofian jatkotutkinto-opiskelijat.

Tutkijakoulutuspaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään liitteineen sekä sähköpostitse (txt-, rtf- tai doc-muotoisina liitetiedostoina) että postitse Tommi Vehkavaaralle 30.9.2009 mennessä seuraaviin osoitteesiin:

s-posti: tommi.vehkavaara[at]uta.fi

postiosoite:

Tommi Vehkavaara
Historiatieteen ja filosofian laitos
33014 Tampereen yliopisto


Hakemuksen liitteinä tulee olla:

1. Tutkimussuunnitelma (3-4 sivua).
2. Lyhyt CV (korkeintaan 1 sivu)
3. http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/Haku2009_Tiivistelma.rtf Tiivistelmä hakijasta (lähetetään vain sähköpostitse).

Yksityiskohtaisempi hakujulistus
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA%20HAETTAVANA2009.pdf .


Tommi Vehkavaara
Filosofian valtakunnallisen tutkijakoulun koordinaattori