Åbo Akademi forskarseminarium: TBA

Åbo Akademi -- Forskarseminarierna i filosofi höstterminen 2009

Åbo Akademi University -- Research Seminars in philosophy in the Autumn term of 2009


Tid och plats: Måndagar kl 18-20, Åbo Akademi, Arken (Fabriksgatan 2), Auditorium Westermarck.

Time & location: Mondays 6.15 to 8 pm., Åbo Akademi University, Humanities, Fabriksgatan 2, Auditorium Westermarck.

Förhandstexterna till seminarierna finns normalt tillgängliga några dagar i förväg på ämnets webbsida (see länken nedan). Se även på webbsidan för eventuella ändringar i programmet och nya presentationer.

https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Each paper will normally be posted on the web page a few days in advance (see the adress above). Check also the website for changes and new papers.


Program/Programme:

7.12 TBA

For an updated program, see their home page above.