Lehtorin määräaikainen virka; Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston filosofian yksikössä on hettavana
lehtorin määräaikainen virkasuhde 1.9.2009-31.7.2014.

Lisätietoja esim.:
http://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2009/06/tiedote-2009-06-15-11-09-18-790434

Terv.,
Mikko Yrjönsuuri