Artikkelikutsu informaatioteknologian filosofiaa käsittelevään teokseen

TEOS INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA

Informaatioteknologian rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa ja
tulevaisuuden näkymissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi. Samalla on
syntynyt tarve informaatioteknologian perusteiden kartoittamiselle filosofisesta näkökulmasta. Aihetta sivuttu monissa artikkeleissa, mutta suomenkielistä kokoavaa teosta ei vielä ole julkaistu. Kansainvälinen keskustelu aiheesta on jo hyvässä vauhdissa.

Informaatioteknologian filosofia -kirjaprojektin tavoitteena on tuottaa kattava suomenkielinen artikkelikokoelma, joka sekä toimii läpileikkauksena alan suomalaisesta tutkimuksesta että tarjoaa hyvän lähtökohdan aihetta koskevaan kansainväliseen keskusteluun. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus ja sen on suunniteltu ilmestyvän keväällä 2010.

ARTIKKELIKUTSU

Etsitään: Informaatioteknologian filosofia -teoksessa julkaistavaksi, informaatioteknologian filosofiaa käsitteleviä, suomen tai ruotsinkielisiä artikkeleja, joiden aiheena voi olla esimerkiksi informaatioteknologian etiikka, peruskäsitteet, suhde tietoon, yhteiskuntaan, taiteeseen tai tulevaisuuteen. Erityisesti toivotaan tekstejä, joissa aihetta lähestytään tekniikan filosofian, tieto-opin tai taidefilosofian näkökulmasta.

Teoksessa julkaistavat tekstit valitaan abstraktien perusteella. Noin yhden liuskan mittaiset abstraktit pyydetään toimittamaan toukokuun loppuun mennessä, sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
toimittajat (at) informaatioteknologianfilosofia.fi

Lisätietoja:

Projektin verkkosivut: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi
Lapin yliopistokustannus: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi