Club Clandestino: "Mångkulturalismens myter och martyrer" Hki/Hfrs 8.5.2009

Finlands Flyktinghjälp presenterar:
Club Clandestino Helsingfors

Tid: fredag  8. maj 2009 kl 15 -
Plats: Club Liberté, Tredje Linjen 34, Helsingfors

Tema: ”Mångkulturalismens myter och martyrer”

I en gemensam presentation undersöker poeten Johannes Anyuru,  historikerna Michael Azar och Edda Manga samt filosofen Aleksander Motturi ett kollage av motstridiga röster  kring det mångkulturella samhällets
poetiska, filosofiska och politiska utmaningar.

Med utgångspunkt i offrets, myternas och martyrernas roll i historien 
om de kulturella skillnaderna kartläggs några av de mest oroväckande fällorna och återvändsgränderna.

Programspråket är svenska. Under kvällen läser poeten och kritikern Oscar Rossi Johannes Anyurus poesi på finska.

Programmet, som arrangeras i samarbete med Clandestinoinstitutet i 
Göteborg, avslutas med en konsert av The Nancy Wha (FIN) och Nazarenes 
(SWE).

http://www.pakolaisapu.fi/sv/aktuellt/pa_gang/
David
10.02.2010
¡Buen trabajo! Tu entrada es un excelente ejemplo de por qué Sigo Volviendo a leer el contenido de excelente calidad que siempre está actualizado. David geo tv
jack
18.01.2010
¡Buen trabajo! Tu entrada es un excelente ejemplo de por qué sigo volviendo a leer el contenido de excelente calidad que siempre está actualizado. Gracias wireless internet