FBF Filosoficafé Åbo sö 26.4 kl. 17: "Demokrati i Europa"

FBF filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: söndagen den 26.4  kl 17

Inledare: pol.stud. Otto Bruun, H:fors
Tema: Demokrati i Europa

Europa påstås vara demokratins hemvist. Men vad betyder demokrati i EU
egentligen? Hur demokratiskt är det EU som försöker godkänna nya
spelregler i och med det aktuella Lissabonfördraget? Otto Bruun
utforskar vad vi kan säga om demokrati och EU:s demokratiunderskott år
2009. Frågan som ställs inför europavalet är: hur skulle maktutövandet
kunna vara mer legitimt i EU, där de nationella och europeiska
demokratierna allt oftare är på kollisionskurs?