HY:n tutkijakollegiumin johtajaksi Sami Pihlström

Tiedote: HY:n tutkijakollegiumin johtajaksi Sami Pihlström

Helsingin yliopiston kansleri on nimittänyt Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajaksi Jyväskylän yliopiston filosofian professorin Sami Pihlströmin. Virkakausi on viisivuotinen ja alkaa 1.8.2009.

Sami Pihlström (s. 1969) on laaja-alainen filosofi, jonka tutkimus- ja julkaisutoiminta on kansainvälisesti huomattavan ansioitunutta. Hänen erikoisalueitaan ovat muun muassa pragmatismi, realismin ongelma ja uskonnonfilosofia. Pihlström on kiinnostunut tieteidenvälisestä tutkimustyöstä, ja hän korostaa ihmis- ja luonnontieteiden yhteistyön merkitystä. Lisäksi hänellä on näyttöä ja kokemusta hallinnollisesta taitavuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja tutkimusrahoituksen hankkimisesta.

Johtajakaudellaan Pihlström haluaa edistää tutkimuksen tarttumista laajoihin, kulttuurisesti ja maailmankatsomuksellisesti tärkeisiin teemoihin. Esimerkiksi moraalin luonne, pahuus ja syyllisyys avaavat tieteen ja yhteiskunnallisen keskustelun välisiä yhteyksiä.

Pihlström pitää tärkeänä, että tutkijakollegiumissa säilyy jatkossakin tutkimuksen vapaus ja että tutkimusaiheet motivoituvat tutkijayhteisön sisäisistä kiinnostuksen kohteista. Hän korostaa kollegiumin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävää asemaa vapaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen perustutkimuksen edistämisessä.

Helsingin yliopiston tutkijakollegium on vuonna 2001 perustettu Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka tekee korkeatasoista humanistis- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, edistää tieteenalojen välistä vuorovaikutusta ja tukee kansainvälistä yhteistyötä.

Virkaan tuli määräaikaan mennessä 14 hakemusta, joista yksi peruttiin ennen valintaa.

Tutkijakollegiumin nykyinen johtaja Juha Sihvola siirtyy Jyväskylän yliopistoon johtamaan Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikön antiikin filosofian tutkimusryhmää.


Lisätietoja:
Professori Sami Pihlström, puh. 0400 247 415, sami.pihlstrom (at) helsinki.fi, sami.j.pihlstrom (at) jyu.fi