Ett diskussionsmöte "Kultur utan kritik - eller vad hände med dom intellektuella?"; 31.3., Helsinki

Välkomna på nedanstående seminarium som nordisk litteratur arrangerar med anledning av den kulturdebatt som den avgående kulturredaktören Tuva Korsström med sin avskedskolumn i HBL 1.3.2009 initierade och som pågått sedan dess bl.a. på Hufvudstadsbladets insändarsidor, Ny tids maillista och Merete Mazzarellas blogg på Söderströms hemsida:
http://www.soderstrom.fi/Blog.php?id=14

Kom och diskutera dagens kulturkritik och -debatt!

hälsar Rita Paqvalén

"Kultur utan kritik - eller vad hände med dom intellektuella?"

Ti 31.3.2009, kl. 16-18

Seminarium om dagens kulturkritik och -debatt med Jenny Kajanus, Tuva Korsström, Caterina Stenius och Barbro Teir. Diskussionsledare Rita Paqvalén och Trygve Söderling.

Plats: Universitetsgatan 3, Porthania, Lärarnas tidningssal (Lehtisali), B219, 2. vån.

Välkommen!

Arr. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet