Filocafé: kropp och litteratur

Filocafé talar mera om kroppen.

Interbaas rf arrangerar under vårvintern två filocaféer som behandlar kropp och  litteratur.


15.2 Rita Paqvalén (litteraturvetare, tf. universitetslektor i nordisk litteratur):
"Kroppen i texten - texten i kroppen"

1.3 Hanna Lahdenperä (förlagsredaktör, doktorand i nordisk litteratur):
"Att läsa kroppen?"

På Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, söndagar klockan 15-17. Fritt inträde.


Med vänlig hälsning,
Nora Hämäläinen och Interbaas rf.