Call for papers: Synteesin estetiikan erikoisnumero 2009 - Media

Call for papers: Synteesin estetiikan erikoisnumero 2009 - Media

Media tarkoittaa arkikielessä lähinnä joukkotiedotusvälineitä eli lehdistöä, televisiota, radiota ja internetiä. Sanalla voidaan kuitenkin viitata myös muunlaisiin välineisiin ja välitiloihin; taustalla on latinan medium, joka merkitsee muun muassa keinoa, keskiväliä, julkisuutta ja yhteishyvää. Voiko taiteilija käyttää joukkotiedotusvälineitä oman taiteensa välineenä? Miten tällaiset välineet vaikuttavat siihen, minkälainen taide pääsee esille? Onko mediataide sama asia kuin median taide? Ja millaista on median estetiikka talousuutisissa ja juorupalstoilla? Lisaksi myös niillä taiteilijoilla, jotka eivät paistattele julkisuudessa, on omat välineensä: värit, äänet, sanat. Millaisia välineitä ne ovat ja miten ne ohjaavat taiteilijaa? Miten taiteilijan välineet tai keinot ovat taiteilijan ja yleisön välissä? Ovatko ne esteitä vai välittäjiä?

Näitä ja samankaltaisia kysymyksiä kutsumme filosofit, esteetikot ja taiteen ja kulttuurin tutkijat pohtimaan Synteesin vuoden 2009 estetiikan erikoisnumerossa. Numeron toimittaa estetiikan tohtorikoulutettava Petteri Kummala. Tarjoa mahdollisimman viimeisteltyä käsikirjoitustasi 1.5.2009 mennessä osoitteeseen estetiikansynteesi(at)gmail.com. Kirjoitusten pituuden yläraja on 20 sivua rivivälillä 1,5. Lehti toimitetaan referee-periaateella, eli tarjotut artikkelit arvioidaan anonyymisti.