Artikkelipyyntö varhaismodernia rakkautta käsittelevään artikkelikokoelmaan

Varhaismodernia rakkautta käsittelevä artikkelikokoelma

ARTIKKELIPYYNTÖ

Pyydämme artikkeliehdotuksia varhaismodernia rakkautta käsittelevään
artikkelikokoelmaan.

Menneisyyden emootiot eivät ole suomalaisessa historiantutkimuksessa olleet keskeisenä kiinnostuksen kohteena. Samalla niiden vaikutus ihmisten toimintaan ja valintoihin on jäänyt sivuun. Artikkelikokoelmamme päämääränä on tuoda esiin varhaismoderni ihminen tuntevana yksilönä.

Artikkeliehdotukset voivat käsitellä rakkautta emootiona, kulttuurisena ilmentymänä, sosiaalisena käytäntönä tai ideologisella tasolla. Tekstit voivat olla teoreettis-käsitteellisiä tarkasteluja tai tapaustutkimuksia ja näkökulma voi vaihdella kuninkaallisista rahvaaseen, maallisesta hengelliseen tai sopimattomasta sopivaan rakkauteen. Toivomme tarkastelun kuitenkin painottuvan käytännön elämän tasolle.

Artikkelikokoelman toimittavat FM Hanna Kietäväinen-Sirén ja FM Emmi Tittonen Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta. Kokoelma julkaistaan vertaisarvioidussa sarjassa. Kirjoittajat valitaan abstraktien perusteella. Yhden liuskan mittaiset abstraktit toivomme lähetettävän 1.4.2009 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hanna.kietavainen-siren (at) jyu.fi tai emmi.tittonen (at) jyu.fi. Abstraktissa tulee kuvata artikkelin aihe, lähdeaineisto sekä lähestymistapa. Varsinaisten artikkelien pituus kirjallisuusluetteloineen on 20-24 liuskaa. Artikkeleiden tulee olla toimittajilla 31.12.2009 mennessä. Lisätietoja antaa Hanna
Kietäväinen-Sirén.