Kriittisen korkeakoulun filosofian kurssit keväälle 2009

Kriittinen korkeakoulu
AJATTELUN VAPAITA TAITOJA
Filosofian kurssit kevät 2009

***

FILOSOFIAN KLASSIKKOSEMINAARI
Klassikkoseminaarissa pohditaan eksistenssifilosofian ja fenomenologian kysymyksiä keskeisten tekstien innoittamina. Tekstejä merkittäviltä ajattelijoilta kuten Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty ja Sartre. Keskustelua käydään rennolla otteella. Tule rohkeasti mukaan! Kurssin vetäjänä FL, tutkija Miika Luoto. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 20.1. alkaen klo 18-19.30 Albertinkadulla. Hinta 70 euroa/lukukausi.

***

TAIDEFILOSOFIAN KLASSIKOT
Taide on aina haastanut filosofista ajattelua ja saanut sen pohtimaan kokemusta, merkitystä ja jopa totuutta uusin tavoin. Estetiikan peruskäsitteet - mimesis, esitys ja ilmaisu; inspiraatio, kokemus ja elämys; aine, muoto ja sisältö, kauneus ja ylevä; merkitys ja tulkinta jne. - eivät siksi ole valmiita vastauksia tai työkaluja, vaan aina ongelmallisia ajattelun kysymyksiä. Taidefilosofian klassikkoseminaari lähestyy näitä kysymyksiä tutustumalla klassisiin teksteihin antiikin ajattelijoista Kantin ja Nietzschen kautta nykyfilosofeihin kuten Heidegger, Merleau-Ponty, Adorno ja Lyotard. Kurssin vetäjänä FL, tutkija Miika Luoto. Ryhmä kokoontuu torstaisin 22.1. alkaen klo 17-18.30 Albertinkadulla. Hinta 70 euroa/lukukausi.

***

SOKRAATTINEN DIALOGI
Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe. Hinta 60 euroa / viikonloppu. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia. Keväällä järjestetään kaksi dialogia:

LUOTTAMUS 28.2.-1.3. la ja su klo 10-15, Albertinkatu. HUOM muuttunut ajankohta.

YSTÄVYYS 21.-22.3. la ja su klo 10-15, Albertinkatu.

***

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi