CFP: Badiou ja toiset

CFP: Badiou ja toiset

Apeiron Kirjat hakee artikkeleita kokoelmateokseen ’Badiou ja toiset’. Toivottujen artikkeleiden pitää käsitellä Alain Badioun ajattelua suhteessa johonkuhun filosofiin, matemaatikkoon, kirjailijaan, taiteilijaan, säveltäjään, poliitikkoon, tieteen tekijään, teologiin tai psykoanalyytikkoon. Näin ollen mahdollisia nimiä Badioun rinnalle ovat esimerkiksi Zizek, Lacan, Heidegger, Althusser, Derrida, Levinas, Wittgenstein, Frege, Marx, Mao, Lenin, Paavali, Beckett, Cantor, Descartes, Newton, Platon ja esisokraatikot.

Artikkelien maksimipituus on 70 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelien dead line on 31.5.2008. Artikkelit pyydetään toimittamaan Word-tiedostoina RTF-muodossa. Ohjeet tekstin muotoilemiseksi ovat alla.

Kirjoituksista ei makseta kirjoituspalkkiota, mutta jokaiselle hyväksytyn artikkelin kirjoittajalle toimitetaan 3 tekijänkappaletta kirjasta.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa kokoelman toimittava Janne Kurki: janne.kurki (at) helsinki.fi.

Valmiit artikkelit pyydetään lähettämään sähköpostitse 31.5.2008 mennessä osoitteeseen:
tilaukset (at) apeironkirjat.com

Tekstien muotoilu:

* riviväli 1,5
* fontti: Times New Roman, koko 12
* ei alaviitteitä
* kirjallisuusviitteet ja huomautukset loppuviitteisiin
* ei tekstin muotoiluja kursiivin ja paksunnoksen käyttöä lukuun ottamatta
* kirjallisuusviitteistä ensimmäiseen kyseiseen teokseen viittaavaan viitteeseen kaikki bibliografiset tiedot; tämän jälkeen seuraavan mallin mukaisesti: Badiou 2004, 55.
* artikkelin loppuun kirjallisuusluettelo
* sekä kirjallisuusluetteloon että ensimmäiseen kirjallisuusviitteeseen bibliografiset tiedot seuraavan mallin mukaisesti: Badiou, Alain, Etiikka – Essee pahan tiedostamisesta, Apeiron Kirjat, Helsinki, 2004, suom. Janne Kurki, L’Éthique – essai sur la conscience du mal, 1993.
* ei värillisiä kuvioita tai kuvia, muutenkin mahdolliset kuvat/kuviot suuruudeltaan max. 200 KB