Doktorandtjänster (LUCID); Ansökningar måste vara inne senast 31.10.2008

Doktorandtjänster öppna för sökande från bl.a. filosofi och
kognitionsvetenskap utlyses av LUCID - Lund University Centre of
Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of
Sustainability.

Länk till utlysningen:
 http://www.lucsus.lu.se/lucid/08AnnouncementPhD_Version_3.pdf