FBF:s filosoficafé: Programmet öppet

FBF:s Filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: den 14 september 2008 kl 17

Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet

*
Logiken, som läran om följdriktigt och korrekt resonerande, har sedan antikens dagar uppfattats som själva kärnan i allt rationellt tänkande. Det moderna tillägget i synen på rationaliteten är den med vetenskapen förknippade förmågan att förutse och kontrollera händelser i naturen.

En frukt av den vetenskapliga rationaliteten är teknologin. P.g.a. de oroande följderna denna teknologi haft när det gäller de mänskliga livsvillkoren, har man börjat tala om en ’rationalitetens kris’. Men hör logiken till de problematiska dragen i den moderna rationaliteten? Många filosofer svarar nej på den frågan. De har menat att en sådan hållning vore att öppna dörrarna för anti-intellektualism eller irrationalism.

Under senare delen av 1900-talet har den formella logikens ställning ändå ifrågasatts. Enligt kritikerna har den formella logiken som norm för korrekt resonerande varit förknippad med en överförenklad syn på språket.

Föredraget kommer fokusera på ’kärnfrågan’: hur har logiken fått sin särställning i vår syn på rationellt tänkande och vilka filosofiska skäl har angetts för backa upp det här perspektivet. Vi skall belysa dessa frågor bl.a. genom att se på hur skälen förändrats när nya filosofiska idéer vunnit insteg.


Filosoficaféer Hösten 2008

Temaserie: Tänkandets svårigheter, rationalitet, logik, följdriktighet och det goda tänkandet

• 14.9 Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet
• 28.9 Inledare: filosof Fredrik Vesterlund, H:fors Universitet
Tema: Inleder serien ”Om tänkande”, rubrik meddealas senare
• 12.10 Programmet öppet
26.10 Programmet öppet
• 23.11 Programmet öppet

Temaserie: Om Freud och psykoanalysen

• 9.11 Inledare: filosof Joel Backström
Tema: Inleder serie ”Om psykoanalysen”, rubrik meddelas senare
• 7.12 Inledare: gruppsykoanalytiker Bodil Lindfors, Åbo
Tema: ”Om psykoanalysen” rubrik meddelas senare

***
Alla intresserade välkomna
Fritt inträde

Närmare upplysningar:
Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 | +358 40 757 9159 | fax +358 2 237 9190
E-mail:  FBF(a)kaapeli.fi

OBS! FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.