"Kapitalismens nya anda och arbetslivet"; Filocafé

Vårens filocafésäsong som handlar om säkerhet och trygghet sätter i gång 
inkommande söndag, 25.2, med inledning av filosofen Bernt Österman. I 
övrigt ser programmet ut som följande:

Filocaféer på våren 2007
på Luckan, Simonsgatan 8
söndagar klockan 15-17
Fritt Inträde. Välkomna! 

25.2 Bernt Österman: "Tryggheten i livet och tryggheten i staten. En 
filosofisk inledning"

11.3 (Meddelas senare): "Trygghet ur polisväsendets perspektiv"

25.3 Peter Lodenius: "Europas barrikader"

15.4 Camilla Kronqvist: "Är du absolut säker?": Om kärlek, trygghet och 
tillit"

29.4 Jan Otto Andersson: "Kapitalismens nya anda och arbetslivet"

Med vänlig hälsning, Interbaas rf.