Call for papers; International Society for Neoplatonic Studies; Helsinki

Both One and Not One
 
International Society for Neoplatonic Studies -yhdistyksen vuosikokous Helsingissä, Tieteiden talolla 14.-16. kesäkuuta 2007
 
Järjestäjänä International Society for Neoplatonic Studies yhteistyössä Suomen Filosofisen Yhdistyksen (ry) ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen kanssa
 
Vuosikokouksen hakujulistus on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www.isns.us
 
Vuosikokouksen pääpuhujia ovat professori Lloyd P. Gerson (University of Toronto) ja professori Suzanne Stern-Gillet (University of Bolton). Kokous on avoin kaikille uusplatonismin parissa työskenteleville tutkijoille ja jatko-opiskelijoille (puhujien osallistumismaksu: 50,-). Kokouksessa järjestetään istuntoja kattavasti eri filosofian osa-alueilta, esimerkiksi metafysiikasta, logiikasta, mielenfilosofiasta, moraalifilosofiasta samoin kuin uusplatonismin aatteellisista juurista ja sen jälkivaikutuksesta kristillisessä ja arabialaisessa ajatteluperinteessä. Uusplatonismia lähestytään niin analyyttisen filosofian kuin mannermaisenkin perinteen näkökulmista. Uskontotieteelliset ja kulttuurintutkimukselliset näkökulmat ovat myös edustettuina.
Ohjelmatiedot julkaistaan myöhemmin keväällä.
 
Istuntojen (katso nettisivu) järjestäjät ottavat vastaan esitelmäehdotuksia 5.
maaliskuuta 2007 asti. Teemaistuntojen ulkopuolelle kuuluvat esitelmäehdotukset tulee toimittaa suoraan kokouksen järjestäjille.

Lisätietoja kokouksesta antavat järjestäjät:
 
Pauliina Remes ()
Mika Perälä ()