Filosoficafé; Turku 25.2.

Filosoficafé

Restaurant Skolan/Ravintola Koulu,
Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo

Söndagen den 25.2.2007 kl. 17

Inledare: fil.lic. Ville Kivimäki, Åbo  Akademi


Tema: Sotilaan moraaliset valinnat ja niiden seuraukset
(föredrag undantagsvis på finska – diskussion på finska och svenska)

Tappaminen, raiskaukset ja kidutus ovat osa sotaa, todennäköisesti jokaista sotaa. Tällä hetkellä aihe on ajankohtainen etenkin Irakin sodan ja kolmannen maailman konfliktien valossa. Jugoslavian hajoamissodissa etniset puhdistukset sekä sotilaisiin ja siviiliväestöön kohdistuneet raakuudet palasivat myös Euroopan kartalle. Mihin kaikkeen ihminen yksilönä ja ryhmänä kykenee, ja miksi näin tapahtuu?
Historiantutkija Ville Kivimäki tarkastelee esityksessään sotaisaa väkivaltaa - ja siitä kieltäytymistä. Keskeinen pohdinnan aihe on, mikä on sodan olosuhteiden ja toisaalta yksilön moraalisen valinnanvaran suhde sotatilanteessa. Sodankäynnille on ominaista ylevien ideologioiden ja likaisten käytäntöjen ristiriita, jota sotilaat joutuvat eri tavoin sovittamaan suojellakseen minä- ja maailmankuvaansa. Ei ainoastaan väkivallan
uhriksi joutumisella vaan myös väkivallan harjoittamisella voi olla pitkät ja
traumaattiset jäljet.
Sotilaiden valintoja ja niiden seurauksia tarkastellaan esityksessä etenkin Suomen viime sotien 1939—45 osalta, suomalaissotilaiden muistelmien ja kokemusten näkökulmasta.


Fritt inträde!

Alla välkomna!

Filosoficaféet arrangeras av Folkets Bildningsförbund: forum för debatt och samtal.

Folkets Bildningsfrbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 bo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 40 757 9159
fax +358 2 237 9190
E-mail   
Hemsida: www.fbf.fi