Tutkijaliiton 27. kesäkoulu

Tutkijaliiton 27. kesäkoulu 29.–31.8.2008

 

Muutos, jatkuvuus, ennuste

 

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-
Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 29.8.
sunnuntaihin 31.8. Teemana on ”Muutos, jatkuvuus, ennuste”.

 

Kaiken muuttumista, maailman muuttuvaisuutta on uuden ajan alusta pidetty itsestään selvänä lähtökohtana. Samalla muutoksesta on tullut myös ideaali, mistä edistysajatus lienee selvin esimerkki. Jatkuvuuden ongelmaa on
pohdittu aina Akilleen ja kilpikonnan paradoksista moderniin
differentiaalilaskentaan. Silti on niin, että jatkuvuus on sekä
filosofiassa että matematiikassa edelleen ratkaisematon perusongelma.

 

Ilmastonmuutos tuo uudella tavalla ajankohtaiseksi muutoksen ja jatkuvuuden hahmottamiseen liittyvät ongelmat. Eikä vain ne: ennusteiden tekemisen ehdot ja edellytykset ovat ratkaisevassa asemassa sekä ilmiön todentamisen että sitä vastaan suunnattujen toimenpiteiden kannalta. Ilmastonmuutos, niin kuin taistelu sitä vastaankin, kuuluvat inhimillisen toiminnan vaikutusalueeseen. Tästä seuraa, että se ei ole pelkästään luonnontieteellinen ongelma. Se vaikuttaa kaikkeen, ja sitä myötä kaikkiin tieteisiin: sosiologien ei ole aiemmin tarvinnut pohtia vaikkapa gravitaatiota, mutta ilmastonmuutosta he eivät voi sulkea tieteenalansa ulkopuolelle. Ennusteiden tekeminen on taloustieteen perustehtävä. Silti yhä jokainen lama tuntuu olevan ekonomisteille yllätys. Mistä kiikastaa? Biologit tietävät, että itse elämä on esimerkki muutoksen ja  jatkuvuuden ykseydestä. Vaan miten lähestyä sitä? Ja mitä käsitevälineitä filosofit ovat kehittäneet ennustamisen problematiikkaan?

 

Muutoksen ja jatkuvuuden suhde on myös taiteen kysymys. Taiteen avulla
ihmiset ymmärtävät jotakin, mitä eivät ole aikaisemmin ymmärtäneet.
Ajatellaan vaikkapa musiikkia, tanssia ja draamaa: ne perustuvat ilmeisellä
tavalla jatkuvuudelle ja muutokselle. Tieteiden tehtävä on tehdä
ennusteita, mutta taiteet ennakoivat asioita usein paremmin kuin tiede.
Kesäkoulun ideana ja käytäntönä on ollut tuoda eri alojen tutkijoita ja
taiteilijoita samaan keskustelupöytään. Miten tavoittaa muutos ja
jatkuvuus? Minkälaisia menetelmiä niiden ymmärtämiseksi ja jäsentämiseksi
ylipäätään on?

 

Kesäkoulussa 2008 alustavat:
Jussi Backman, Jakke Holvas, Mikko Jakonen, Eeva Jokinen, Markku Koivusalo, Leena Koski, Jukka Lehtonen, Turo-Kimmo Lehtonen, Timo Miettinen, Kirsti Määttänen, Jukka Määttänen, Mika Ojakangas, Päivi Takala, Jussi Vähämäki sekä Petri Ylikoski. Yksityiskohtainen ohjelma tulossa.

 

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian idyllinen kurssikeskus Kallio-
Kuninka­las­sa­­ Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

 

Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 30. kesäkuuta mennessä (paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä; elokuussa voi vielä kysyä vapaita paikkoja)

puhelimitse (09) 633 239
tai sähköpostitse tutkijaliitto (at) helsinki.fi

 

Osallistumismaksu 110 euroa (opisk. ym. 90 euroa, yrityksen tai yhteisön
maksamana 200 euroa) sisältää majoituksen 2–3 hengen huoneissa sekä
koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 20.8. men­nessä Tutkijaliiton
tilille.

 

Tervetuloa!