Suomen Filosofisen Yhdistyksen MAAILMA-kollokvio

Suomen Filosofisen Yhdistyksen MAAILMA-kollokvio 12.–13.1.2009
Jyväskylän yliopisto, Agora, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä


Maanantai 12.1.

I:  Agora Auditorio 2
10.00-10.15 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Avaussanat
10.15-11.00 Kari Enqvist (Helsingin yliopisto): Fyysikon maailma

Kahvitauko 11.00-11.30

II A: Ag Auditorio 2:
11.30-12.00 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Maailma 3
12.00-12.30 Ahti-Veikko Pietarinen (Helsingin yliopisto): Yhden vs. monen
maailman filosofit
12.30-13.00 Heikki J. Koskinen (Helsingin yliopisto): Persoonat ja
maailman ontologinen rakenne

II B: Ag C231.1
11.30-12.00 Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto): Miten
maailmankatsomus vaikuttaa tieteen teorioihin?
12.00-12.30 Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto): Maailmankatsomus ja
muuttumattomuus
12.30-13.00 Arto Siitonen (Helsingin yliopisto): Maa-ilma ja maailmankäsitys

II C: Ag C222.1
11.30-12.00 Henna Seinälä (Jyväskylän yliopisto): Schopenhauer-Nietzsche:
Tahdon maailmat
12.00-12.30 Henrik Rydenfelt (Helsingin yliopisto): Nietzschen maailma
tahtona valtaan
12.30-13.00 Heikki A. Kovalainen (Tampereen yliopisto): Minä maailmana,
maailma minänä

Lounastauko 13.00-14.00

III A: Ag Auditorio 2
14.00-14.30 Leena Kakkori (Jyväskylän yliopisto): Heideggerin
maailmassa-oleminen ja maailman-sisäinen-oleva
14.30-15.00 Jussi Backman (Helsingin yliopisto): Todellisuuden
nelitahoisuus: Olio ja maailma Heideggerin myöhäisajattelussa
15.00-15.30 Joona Taipale (Helsingin yliopisto): Intersubjektiivisen
maailman konstituutiosta

III B: Ag C231.1
14.00-14.30 Kari Väyrynen (Oulun yliopisto): Filosofia ja maantiede
14.30-15.00 Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto): Sisäinen maailma
15.00-15.30 Tomi Kokkonen (Helsingin yliopisto): Muissa maailmoissa?
Science fiction kirjallisena välineenä todellisuuden filosofiseen
tarkasteluun

III C: Ag C222.1
14.00-14.30 Valtteri Arstila (Turun yliopisto): C. D. Broad ja maailman
temporaalisten ominaisuuksien havaitseminen
14.30-15.00 Lauri Järvilehto (Jyväskylän yliopisto): Maailma, kategoriat
ja pragmaattinen a priori
15.00-15.30 Markku Keinänen (Turun yliopisto): Entiteettien kategorioiden
onttisesta statuksesta

Kahvitauko 15.30-16.00

IV A: Ag Auditorio 2
16.00-17.30 Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto): Maailma ja kaikkeus
aristoteelisessa perinteessä
16.30-17.00 Pauliina Remes (Helsingin yliopisto): Aristoteelinen
metafysiikka ja sen uusplatonistinen kritiikki

IV B: Ag C231.1
16.00-16.30 Jaakko Kuosmanen (University of Edinburgh): Yhteismitattomat
maailmankuvat
16.30-17.00 Joose Järvenkylä (Tampereen yliopisto): Kuinka maailmankuvaa
muutetaan: Wittgenstein eräänlaisesta suostuttelusta

IV C: Ag C222.1
16.00-16.30 Erkki Vainikkala (Jyväskylän yliopisto): Maailma elettynä ja
kirjoitettuna
16.30-17.00 Jarmo Pulkkinen (Oulun yliopisto): Historian maailma(t)

V: Ag Auditorio 2
17.15-18.00 S. Albert Kivinen (Helsingin yliopisto): Olioiden vai
tosiasiain maailma?

ILLANVIETTO hotelli Albassa klo 19
Buffet-illallinen 20 €/henk.


Tiistai 13.1.

I: Ag Auditorio 2

10.15-11.00 Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto): Sana ”on” ja olevan
kategoriat

Kahvitauko 11.00-11.30

II A: Ag Auditorio 2
11.30-12.00 Miika Luoto (Helsingin yliopisto): Horisontti, transsendessi
ja vetäytyminen. Maailman käsitteestä Husserlilla ja Heideggerilla
12.00-12.30 Timo Miettinen (Helsingin yliopisto): Edmund Husserl ja
elämismaailman rajat
12.30-13.00 Rauno Huttunen (Jyväskylän yliopisto): Habermasin kolme
maailmaa ja elämismaailma
13.00-13.30 Sirkku Ikonen (Helsingin yliopisto): Maailman rakentaminen vai
maailmassa-oleminen? Cassirer ja Heidegger Davosissa

II B: Ag C231.1
11.30-12.00 Olli Koistinen (Turun yliopisto): Kant kysymyksestä Onko Minä
maailmassa?
12.00-12.30 Toni Kannisto (University of Oslo): Kant ja mahdollisten
maailmojen semantiikka
12.30-13.00 Ilmari Jauhiainen (Helsingin yliopisto): Äärellinen vai
ääretön – Hegelin niin sanottu maailma
13.00-13.30 Markku Roinila (Helsingin yliopisto): Leibniz ja Kant parhaan
mahdollisen maailman singulaarisuudesta

II C: Ag C222.1
11.30-12.00 Antti Keskinen (Tampereen yliopisto): Quine, ontologia ja
maailmanteoria
12.00-12.30 Ilmari Kortelainen (Tampereen yliopisto): Maailman analyysi B.
Russellin mukaan
12.30-13.00 Panu Raatikainen (Helsingin yliopisto): Putnam, kielet ja
maailmat
13.00-13.30 Pasi Valtonen (Tampereen yliopisto): Crispin Wrightin
superväitettävyys globaalina totuuspredikaattina

Lounastauko 13.30-14.30

III A: Ag Auditorio 2
14.30-15.00 Arto Laitinen (Helsingin yliopisto): Maailma, universumi ja
normatiiviset ominaisuudet
15.00-15.30 Sami Pihlström (Jyväskylän yliopisto): Moraalinen maailma
15.30-16.00 Matias Murole (Joensuun yliopisto): Maailma oikean toiminnan
perusteena

III B: Ag C231.1
14.30-15.00 Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto): Maa ja ilma resursseina
15.00-15.30 Sanna Joronen (Turun yliopisto) ja Markku Oksanen (Kuopion
yliopisto): Maailman luonnollisuus
15.30-16.00 Harri Ruohola (Jyväskylän yliopisto): Tieteiden hierarkia ja
entropian kasvun mallintaminen

III C: Ag C222.1
14.30-15.00 Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto): Politiikan ja moraalin
maailma Montesquieun poliittisessa filosofiassa
15.00-15.30 Ville Lähde (Tampereen yliopisto): Rousseau ja ihmisen
maailman rakentuminen
15.30-16.00 Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto): Ihminen, työ ja
maailma Karl Marxilla

IV: Ag Auditorio 2
16.15-17.00 Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto): Maailmankuva
konstruktiona ja representaationa