Filosofihistorikern Simo Knuuttila, Helsingfors, får Gad Rausing-priset 2008

Ur Svenska vitterhetsakademiens pressmeddelande 10.3.2008:

I Aristoteles fotspår:
Årets Gad Rausingpris till finsk filosofihistoriker
Professor Simo Knuuttila från Helsingfors får årets Gad Rausingpris från Kungl. Vitterhetsakademien. Priset får han för sin framstående forskning om vilken roll begrepp som "möjlighet", "omöjlighet"och "nödvändighet" har spelat i västerländskt tänkande. Rettigska priset går till Umeå. Dessa priser och övriga utmärkelser delas ut vid akademiens årshögtid i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria.

Akademiens förnämligaste pris för framstående humanistisk forskargärning,
Gad Rausings pris på 800 000 SEK, går till den finske filosofihistorikern professor Simo Knuuttila från Helsingfors. Knuuttila är verksam vid Finlands Akademi där han leder enheterna för mental historia och filosofisk psykologi, moral och politik.

"­Vårt val grundar sig bl.a. på hans banbrytande studier av framväxten av ett nytt, modalt tänkande under medeltiden" säger Erik Norberg, sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Vitterhetsakademien belönar årligen ett antal personer inom det humanistiska
och samhällsvetenskapliga verksamhetsfältet. I år delar akademien ut närmare 1 300 000 kronor för att uppmärksamma och stödja förtjänstfulla forskningsinsatser.

....

Årets samtliga pristagare och medaljörer med motiveringar finns  på www.vitterhetsakad.se

Högtiden hålls traditionsenligt i Riddarhussalen, Stockholm, torsdagen den
13 mars.