Väitöstilaisuus

fil. lis. Anssi Korhonen väittelee 8.12.2007 kello 10 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Logic as the Universal Science -
Bertrand Russell's Early Conception of Logic and Its Philosophical Context"
(Logiikka universaaline tieteenä: Bertrand Russellin varhainen käsitys
logiikasta ja sen filosofinen tausta). Väitöstilaisuus järjestetään
osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Bernard Linsky, University of Alberta, ja
kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Filosofisia tutkimuksia Helsingin
yliopistosta. Väitöskirjaa myy Anssi Korhonen ja Filosofian laitos.