Yhteiskuntaeettisen seuran keskusteluilta aiheesta New Public Management

Yhteiskuntaeettisen seuran keskusteluilta aiheesta New Public Management

Aika: 11.12.2007  klo 17-19
Paikka: Kirjakauppa Kirjataivas (Mechelininkatu 15, Helsinki)
Vieraana: VTT Kati Rantala

Uusi julkishallintoajattelu (New Public Managament) on yksi
monista muotitermeistä, joka viittaa muutoksiin julkisten palvelujen
tuottamisessa - niin periaatteen kuin käytännön tasolla. Muutoksia
kuvaavia iskusanoja on mm. ruohonjuuritason vastuuttaminen,
markkinalogiikka, monitoimijaisuus ja projektit. Kuinka tilanteeseen
kannattaisi suhtautua? Miettimällä, miten palaset saadaan toimimaan
yhdessä niin että maailma paranee? Vai onko kyse pakonomaisesta
uskosta usein hienolta kuulostavaan mutta epärealistiseen retoriikaan?

Voit ilmoittautua iltaan yhdistyksen kotisivuilla
http://yhteiskuntaetiikka.gneissi.net/ohjelma.php

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kirjallisuutta:

Rantala & Sulkunen (toim.): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia (2006):
http://www.yliopistokustannus.fi/1kirja.php?isbn=951-662-955-5

Julkunen: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (2006):
http://www.stakes.fi/FI/Julkaisut/Kirjakauppa/KKMuut/M224.htm

Verkossa:

Wikipedia-artikkeli New Public Managementista:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management

Prof. Leena Eräsaaren kirjoitus "New Public Management on julkisen
sektorin vääryyksien isä":
http://www.leenaerasaari.fi/texts/vaaryys.pdf