Ikaros nr 4/2007: Nya medier - nytt innehåll?

Ikaros nr 4/2007:

Nya medier - nytt innehåll?

Mediefilosofen Lars Lundsten anser att journalister snart är lika utrotningshotade som kossor av finsk lantras.
MacLuhans klassiska verk recenseras av doktorand Birgit Schaffar.
Torbjörn Kevin, chefredaktör för Åbo Underrättelser, diskuterar dagspressens roll i samhällbygget och det goda samtalet som demokratisk idé.
Forskare i masskommunikation vid Helsingfors Universitet Johanna Jääsaari skriver om mediekonsumtion.

IKAROS är den finländska tidskriften om människan och vetenskapen. Ikaros utkommer med 5 nr/år.

Läs artiklarna och beställ nästa nummer på:
http://www.fbf.fi/ikaros/