TUTKIJANAISTEN VIRKASEMINAARI HELSINGISSÄ ENSI TORSTAINA

Tilaa tieteelliselle pätevyydelle - tasa-arvoa virantäyttöihin

Tieteellisesti pätevistä naisista ei ole pulaa. Tohtoreista pian yli puolet on naisia. Naiset eivät kuitenkaan saa viranhakijoina aina tasa-arvoista kohtelua. Esimerkiksi virantäyttökriteerit voivat muuttua sukupuolen mukaan ja yliopistoihin on tullut uusia naisia syrjiviä käytäntöjä. Edes palkattomat virat, dosentuurit, eivät välttämättä aukea päteville naisille. Hyvä veli -verkostot ovat arkipäivää yliopistoillakin.

Yliopistoissa virkojen täytön periaatteet ovat selvät, mutta käytännöt kirjavat. Miksi valintakriteerit muuttuvat hakijan mukaan? Miksi virkoja ja
viransijaisuuksia ei panna aina ja näyttävästi julkiseen hakuun? Miksi virkavalinnoista ei voi valittaa? Miksi viranaloja määritellään siten, että naishakijat karsiutuvat? Mitä Helsingin yliopisto tekee tasa-arvon takaamiseksi virantäytöissä? Milloin virkoja hakevat naiset saavat saman kohtelun kuin mieshakijat?

 

Näistä ja monista muista virantäyttöihin liittyvistä kysymyksistä keskustellaan Helsingin tutkijanaiset ry:n järjestämässä seminaarissa
Naiset heikoilla virantäytöissä: Mikä neuvoksi yliopiston sukupuolisyrjintään? 22.11. 2007, klo 14-18, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6. Tule ja tuo
kysymyksesi! Keskusteluille on varattu runsaasti aikaa.

Ohjelma

14.00 Avajaissanat. Dosentti Elina Vuola, Helsingin tutkijanaisten
puheenjohtaja
"Virantäyttöprosessin kriittiset vaiheet". Valtiotieteen tohtori,
yliopistotutkija Liisa Husu
"Sukupuolten tasa-arvo professorin virkojen täytössä. Nykyhetki ja
tulevaisuus oikeudelliselta kannalta."
Dosentti, kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki
Keskustelua
16.00-16.30 Kahvitauko

16.30-18.00  Paneeli: Kohti hyviä toimintamalleja ja ratkaisuja?
Kimmo Alho, professori, varadekaani (HY/käyttäytymistieteellinen tiedekunta)
Pauliina Juntunen, lakimies (HY/henkilöstö- ja lakiasiain osasto)
Lars-Folke Landgrén, johtaja (HY/Renvall-instituutti)
Markku Löytönen, professori, varadekaani (HY/matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta)
Jari Niemelä, professori, dekaani (biotieteellinen tiedekunta)
Kevät Nousiainen, akatemiaprofessori (HY)

Helsingin tutkijanaiset ry

Lisätietoja: http://blogit.helsinki.fi/tutkijanaiset/index.htm
Elina Vuola,
puheenjohtaja, elina.vuola@helsinki.fi
p. 191 242 66