UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä ja Itämeren alueen esseetapahtuma

UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä ja Itämeren alueen esseetapahtuma
- julkistaminen 15.11.2007 klo 16.30  Helsingin yliopiston  
Käytännöllisen filosofian laitoksen seminaaihuoneessa  222  
(Siltavuorenpenger 20 A)  
http://kartta.hel.fi/opas/main/default.asp?o=1&l=1&d=SILTAVUORENPENGER%2020&n=74158&e=53107

Vuoden 2007 UNESCOn kansainvälisenä filosofian päivänä pidetyssä  
Itämeren alueen esseekirjoitustapahtuman voitti suomalainen  
lukiolainen Natassja Linder Tölä gymnasiumista Helsingistä. Hän  
osoitti perehtyneisyyttä sekä hyvää otetta aiheeseensa, joka  
kosketteli filosofista kaiken epäilyä. Kaksi seuraavaavaksi palkittua  
oli norjalaisia lukiolaisia; Johanne B. Telle, Foss high school ja Jon  
Gjengset, Oslo handelsgymnasium.

Kaikki esseet osoittivat kirjoittajan filosofista mielenkiintoa ja  
annetun aiheen pohdiskelua filosofisesti. Niistä jäi myös vaikutelma,  
että eväitä on vieläkin paremman esseen kirjoittamiseen.

Samassa esseetapahtumassa valittiin viisi suomalaista lukiolaista  
valmennettaviksi vuoden 2008 pidettäviin filosofian olympialaisiin  
Sofiaan.  He ovat: Santtu Kainulainen, Minna Canthin lukio, Kuopio;  
Lea Körkkö, Salon lukio; Natassja Linder, Tölö gymnasium; Heta  
Nuutinen, Kallion lukio; Tapio Rasa, Kuopion lyseon lukio.

Olympialaisten vastuullinen järjestäjä on International Federation of  
Philosophical Societes (FISP), jonka jäsen Suomen Filosofinen Yhdistys  
(puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto) on. Tapahtuma järjestetään  
yhteistyössä UNESCOn filosofian osaston kanssa. Suomessa käytännön  
järjestelyistä vastaa vastaa Filosofian ja elämänkatsomustiedon  
opettajat ry.

Esseetapahtumassa oli myös oma sarja peruskoulun oppilaille.  
Palkituiksi tulivat Juliaana Riihijärvi ja  Sara Alaviiri Kivikon  
koulusta Kemistä sekä Aliisa Nikkanen ja  Elli Lappi  
Latokartanon peruskoulusta Helsingistä.

lisätiedot: opetusneuvos Pekka Elo 09 7747 7215, 040 7747 7823,  
pekka.elo@oph.fi