Antingen - Eller: Seminarium om Kierkegaard

Antingen – Eller
Seminarium om författaren, filosofen och teologen Søren Kierkegaard (1813 – 1855)
onsdagen den 28 november kl. 14.00 – 17.15
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Välkomstord
Svenska litteratursällskapets ordförande, professor Håkan Andersson

Sammenhængen i Kierkegaards forfatterskab

Niels Jørgen Cappelørn, direktör för Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet

Kierkegaards betydelse i dagens teologi med särskild betoning på begreppen ”ärlighet” och ”innerlighet”
Stefan Djupsjöbacka, lektor vid Diakoniyrkeshögskolan

Paus

Wolfgang Amadeus Mozart, variationer
Henrik Järvi, piano
Nobu Takizawa, violin

Kierkegaards opfattelse af kærlighedens kraft
Pia Søltoft, lektor vid Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet

Kierkegaards människosyn: vad är jaget?
Ingmar Pörn, professor emeritus i filosofi vid Helsingfors universitet

Slutord
Danmarks ambassadör, Niels Kaas Dyhrlund

Mottagning på Kungliga Danska Ambassaden, Georgsgatan 9, 4 vån, med början 17.30

Arr.: Kungliga Danska Ambassaden och Svenska litteratursällskapet i Finland

Förhandsanmälning per tfn 09-618 777 senast 23.11.
Föredragen är på svenska och danska.

Agneta Rahikainen
producent
Svenska litteratursällskapet i Finland
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors, Finland
agneta.rahikainen(a)sls.fi
tel. +358 9 618 77 514