HY:n filosofian laitoksen julkaisuja alennusmyynnissä

HY:n filosofian laitoksen julkaisuja alennusmyynnissä


Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja ja Filosofisia
tutkimuksia Helsingin yliopistosta -sarjojen teoksia on 5.11.-31.12.2007
saatavilla alennettuun hintaan. Myynnissä mm. seuraavat julkaisut:


·        No 1/1978: Erik Stenius: En filosofisk grundkurs i symbolisk logik. Toinen, muuttamaton painos, 1988. 211 sivua/sidor, hinta/pris 10e

·        No 1/1982: Raimo Tuomela: Joint Social Action. 30 sivua/pages, hinta/price 2e

·        No 3/1983: Vexing Questions. An Urnful of Essays in Honour of Veikko Rantala on the Occasion of His Fiftieth Birthday. Ed. Ilkka Patoluoto, Esa Saarinen, Petri Stenman. 141 sivua/pages (mini), hinta/price 2e

·        No 1/1984: J.V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Suomen Filosofisen Yhdistyksen järjestämä kansainvälinen kollokvio, Hki 4.-5.12.1981. 220 sivua, hinta 4,5e

·        No 1/1986: Todennäköisiä tutkielmia. Ilkka Niiniluodon 40-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Terhi Lumme ja Esa Saarinen. 82 sivua (mini), hinta 2e

·        No 3/1986: Leila Haaparanta ja Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. 1991 korjattu painos. 101 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1988: Martti Kuokkanen: On Theoreticity and Measurement. 49 sivua/pages, hinta/price 2e

·        No 3/1989: Raimo Tuomela: Collective Action, FreeRiders, and
Interpersonal Control. 69 sivua/pages, hinta/price 4e

·        No 4/1989: Heta ja Matti Häyry: Taide, tunne ja turmelus. Kaksi
näkökulmaa R.G. Collingwoodin estetiikkaan. 187 sivua, hinta 4e

·        No 5/1989: Hannu Rossilahti: Energia, etiikka ja politiikka:
tutkimuksen arviointia. 102 sivua, hinta 2,5e

·        No 1/1990: Aarne Ranta: Studies in Constructive Semantics: Summary. 10 sivua/pages, hinta/price 2e

·        No 2/1990: Matti Häyry: Critical Studies in Philosophical Medical Ethics:
Summary. 37 sivua/pages, hinta /price 2e

·        Matti Häyry: Critical Studies in Philosophical Medical Ethics. Diss. 1990, 228 sivua/pages, hinta/price 7,5e

·        No 1/1991: Gabriel Sandu: Studies in Game-Theoretical Logics and Semantics: Summary. 19 sivua/pages, hinta/price 2e

·        Gabriel Sandu: Studies in Game-Theoretical Logics and Semantics. Diss. 1991, 136 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 2/1991: Jaakko Hintikka: Defining Truth, the Whole Truth and Nothing but the Truth. 72 sivua/pages, hinta/price 3,5e

·        No 1/1992: Raimo Tuomela and Maj Bonnevier-Tuomela: Social Norms, Tasks,
and Roles. 46 sivua/pages, hinta/price 2,5e

·        No 3/1992: S. Albert Kivinen (toim.): Fenomenologisia sormiharjoituksia.
181 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1993: Riku Juti: Pioneering Externalism. Thomas Reid and Hume's Problem. 195 sivua/pages, hinta/price 7,5e

·        No 2/1993: Tuomo Aho ja Gabriel Sandu (toim.): Epäilyttäviä esseitä. S. Albert Kivisen 60-vuotispäivän kunniaksi. 184 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1995: Pekka Elo & Rainer Korhonen (eds.): Inquiries Concerning Philosophy Teaching. Baltic Sea Colloquium Papers 1994. 156 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 3/1995: Filosofisia tienviittoja. Heikki Kanniston 50-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Sami Pihlström, Martti Kuokkanen ja Gabriel Sandu. 200 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1996: Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon. Helsingin yliopiston filosofian ja psykologian laitosten järjestämä kotimainen kollokvio 8.11.1995. Toim. Ilkka Niiniluoto ja Heikki J. Koskinen. 91 sivua, hinta 5e

·        No 2/1997: Matti Norri: Summa Legis/Lainkaikkeus: Synopsis. viii + 148 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 1/1998: Heikki Kupi: F.C.S. Schillerin pragmatismi: Humanismi maailmankatsomuksena. 193 sivua, hinta 7,5e

·        No 2/1998: Panu Raatikainen: Complexity, Information and Incompleteness. Diss. 1998, 120 sivua/pages, hinta/price 5e

·        No 3/1998: Ralf Wadenström: Stora och små europeiska historier. En avhandling om vårt postmoderna Europa. Diss. 1998, 302 sivua/sidor, hinta/pris 10e

·        No 2/1999: Jens Silfvast: Reasonableness. A Study of Long-Term Commitment and Goal Multiplicity in Practical Decision-Making. Diss. 1999, vi + 186 sivua/pages, hinta/price 7,5e

·        No 3/1999:Arto Tukiainen: Etiikka ja filosofia. Eräiden Wittgensteinin näkemysten kritiikkiä. vi + 163 sivua, hinta 6,5e

·        No 3/2000: Panu Raatikainen (toim.): Universaalikieli. Suomen Filosofisen Yhdistyksen ja Helsingin yliopiston filosofian järjestämä kollokvio 16. 4. 1999. 145 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 1 / 2001: Ilpo Halonen: Interrogative Model of Explanation and Covering Laws. Diss. 2001, 257 sivua / pages, hinta / price 9e

·        No 2/2001: Miira Tuominen: Ancient Philosophers on Principles of Knowledge and Argumentation. Diss. 2001, iv + 216 sivua/pages, hinta/price 8,5e

·        No 3/2001: Petter Korkman: Barbeyrac on Toleration. 52 sivua/pages, hinta/price 2,5e Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta

·        No 1 Terhi Kiiskinen ja Sami Pihlström (toim): Kuoleman filosofia. 218 sivua/pages, hinta/price 9e

·        No 2 Johanna Oksala: Freedom in the Philosophy of Michel Foucault. Diss. 2002, 298 sivua/pages, hinta/price 10e

·        No 3 Ilkka Patoluoto: Aatehistoriallisia esseitä. Toim. Martti Kuokkanen, Susanna Snell ja Petri Ylikoski. hinta/price 9e

·        No 5 Vesa Oittinen (ed.): Spinoza in Nordic Countries / Spinoza im Norden. 2004, 281 sivua/pages, hinta/price 10e

·        No 7 Mikko Salmela & Juhana Lemetti (toim.): Perversio, moraali ja ironia. 2005, 252 sivua/pages, hinta/price 10e

·        No 9 Harri Stenberg: Oleminen ihmismielen toimintana Sartren mielenfilosofiassa. Tutkimus mielen muotoutumisesta. Diss., 2005, 199 sivua/pages, hinta/price 9e

·        No 10 Markku Keinänen: Trope Theories and the Problem of Universals. Diss., 2005, 438 sivua/pages, hinta/price 13e

·        No 13 Janne Hiipakka & Anssi Korhonen (toim.): Eripituisia esseitä S. Albert Kivisen 70-vuotispäivän kunniaksi. 2006, 286 sivua/pages. Hinta/price 10e


Myyntitiedot:

Käteismyynti: Siltavuorenpenger 20A, h. 239, Sami Määttä.
Postitse lähetettäviin tilauksiin lisätään postin hinnaston mukaiset
postikulut. Postitilaukset:

Erillisenä myyntinä Camenes-lehti nro 16/2006, 3e. Käteismyynti Sami
Määtältä tai tilaukset Ilpo Haloselta, puh. 19129233 tai
. Postimaksu lisätään.