Call for papers: Historia, tieto ja valta -seminaari; Turku

Historia, tieto ja valta

Turun yliopiston historia-aineet yhdessä järjestävät Historia, tieto
ja valta -seminaarin 13.-14.9.2007.

Turun yliopiston historian ja poliittisen historian laitokset
järjestävät 13.-14.9.2007 historiantutkimuksen
metodologia-konferenssin Historia, tieto ja valta. Konferenssi kuuluu
laitosten metodikonferenssien sarjaan, jossa aiemmin on järjestetty:
History and Memory (1997), History and Time (1998), History and Space
(1999), History and Change (2000), Historiantutkimus nyt (2001),
History in Words and Images (2002) ja Thinking through the
Environment (2005).

Tämänvuotisessa seminaarissa on tarkoitus pohtia historian, tiedon ja
vallan välisiä suhteita. Kysymykset siitä, miten historiaa tuotetaan,
popularisoidaan ja käytetään, ovat aina ajankohtaisia ja koskettavat
jokaista historiantutkijaa. Erityisesti viime aikoina ovat nousseet
keskusteluun eettiset kysymykset ja historiakulttuurin eri muodot.

Ohjelma koostuu kutsutuista luennoista ja työryhmistä.

Pyydämme ehdotuksia esitelmiksi tältä alueelta. Esitelmät voivat
liittyä esimerkiksi seuraaviin konferenssin teemoihin:
- historiakulttuurin eri muodot
- historiankirjoituksen etiikka
- sukupuoli ja historiatieto
- tutkija historian tuottajana ja tulkitsijana
- historiatieto ja politiikka
- median valta historian tuottamisessa
- historia vallankäytön välineenä

Myös kokonaisia työryhmäehdotuksia otetaan vastaan. Ehdotukset voivat
liittyä metodisiin, teoreettisiin tai filosofisiin näkökulmiin tai
empiirisiin tutkimusaiheisiin.

Pyydämme lähettämään esitelmästä abstraktin (enintään 300 sanaa)
16.4.2007 mennessä osoitteeseen: .

Lisätietoja antaa prof. Kimmo Rentola, p. 02 3335366 tai
kimmo.rentola@utu.fi