Retoriikan tutkijoiden sähköpostilista perustettu

ELECTRO-ORATOR
Retoriikan tutkijoiden sähköpostilista perustettu


Toukokuussa 2007 Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa järjestettiin
retoriikan tutkijoiden yksipäiväinen symposium, jonka tavoitteena oli tuoda
yhteen eri alojen retoriikan tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita eri
yliopistoista. Tilaisuuteen osallistui liki 70 aiheesta kiinnostunutta.
Seminaaripäivän päätteeksi keskusteltiin retoriikan tutkijoiden tarpeesta
järjestäytyä verkostoksi. Retoriikan tutkimusta tehdään Suomessa
monipuolisesti eri tieteenaloilla, ja tämä näkyy vilkkaana opetus-,
tutkimus- ja julkaisutoimintana esimerkiksi yhteiskuntatieteiden,
politiikan, puheopin, filosofian, kirjallisuuden ja kieltentutkimuksen
aloilla. Vaikka retoriikan tutkijat ovat kansainvälisesti ja
pohjoismaisesti järjestäytyneet, kansallisella tasolla alasta kiinnostuneet
toimijat eivät ole aina löytäneet toisiaan.

Tämän vuoksi perustimme tilaisuuden jälkeen retoriikan tutkijoiden
yhteistyön käynnistämiseksi ja tiedotuskanavaksi Electro-orator -
sähköpostilistan. Listalle voi lähettää tietoja retoriikan alan
tapahtumista Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi listalla on mahdollisuus
esitellä ja saada tietoa alaan liittyvistä hankkeista ja
yhteistyökumppaneista. Sähköpostilistan lisäksi suunnittelemme retoriikan
tutkijoiden verkostolle tulevaisuudessa kotisivuja.

Kaikki retoriikasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään listalle,
mikä tapahtuu ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteessa
sari.kivisto(AT)helsinki.fi

Tervetuloa retoriikan tutkijoiden pariin!

Lisätietoja:

Sari Kivistö
Tutkijakollegium
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
sari.kivisto(AT)helsinki.fi

Päivi Mehtonen
Taideaineiden laitos
33014 Tampereen yliopisto
paivi.mehtonen(AT)uta.fi