Uusia julkaisuja keväällä 2007

Filosofisesti mielenkiintoisia julkaisuja keväällä 2007


Aelred: Hengellisestä ystävyydestä - 1100-luvulla eläneen munkin
ajatuksia tosiystävyydestä (Summa)
Kai Alhanen: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa
(Gaudeamus)
Bernard Baas: Asia, ääni ja aika (Loki)
Simone de Beauvoir: Onko Sade poltettava? (WSOY)
Richard Dawkins: Jumalharha (Terra Cognita)
Annemari Forss: Paikan estetiikka (Yliopistopaino)
Erich Fromm: Unohdettu kieli (Vastapaino)
Raili Gothóni & René Gothóni: Ajattelun aarteet (WSOY)
Heta Gylling ym. (toim.): Syy (Yliopistopaino)
Sam Harris: Uskon loppu (Terra Cognita)
Jakke Holvas: Taloudellisten arvojen rajat (Tutkijaliitto)
Max Horkheimer: Välineellisen järjen kritiikki (Vastapaino)
Kimmo Ketola ym. (toim.): Uskonto ja ihmismieli (Gaudeamus)
Erkki Kilpinen ym. (toim.): Pragmatismi filosofiassa ja
yhteiskuntatieteissä (Gaudeamus)
Jussi Kotkavirta (toim.): Persoonia vai ihmisiä. Keitä me olemme?
(Yliopistopaino)
Heikki A. Kovalainen: Emerson ja filosofia (Yliopistopaino)
Arto Laitinen: Vahva arvostaminen: Esseitä itseydestä, etiikasta ja
kulttuurista (Yliopistopaino)
Peter Medawar: Ohjeita nuorelle tiedemiehelle (Terra Cognita)
Petri Merenlahti: Ihmisen näköinen Jumala (Otava)
Laura-Kristiina Moilanen & Susanna Sulkunen (toim.): Aika ja
identiteetti. Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen
keskiajalta 2000-luvulle (SKS)
Friedrich Nietzsche: Tragedian synty (23°45)
Eero Ojanen: Ajan filosofia (Kirjapaja)
Christopher Phillips: Sokrates-kahvila (WSOY)
Tarja Rannisto: Luonnon estetiikka (Multikustannus)
Mark Rowlands: Opin kaiken tietämäni televisiosta (Ajatus)
Juha Räikkä: Yksityisyyden filosofia (WSOY)
Alfred Schütz: Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen (Vastapaino)
Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo & Virpi Kaukio (toim.): Maiseman
kanssa kasvokkain (Maahenki)
Hannu Sivenius: Jean-Jacques Rousseau ja totuutta rakastava kirjoitus (Loki)
Harri Veivo (toim.): Vastarinta / resistanssi. Konfliktit, vastustus ja
sota semiotiikan tutkimuskohteina (Yliopistopaino)
Simone Weil: Juurtuminen – Alkusoitto ihmisvelvollisuuksien
julistukselle (23°45)
Bernhard Welte: Olemattomuuden valo (Loki)