Filosofisia julkaisuja syksyllä 2007

Simon Blackburn, Platonin valtio (Ajatus Kirjat)
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Anti-Oidipus (Tutkijaliitto)
Michel Foucault, Sanat ja asiat (Gaudeamus)
Félix Guattari, Kolme ekologiaa (Tutkijaliitto)
Mika Hannula, Suomalaisuudesta – erään sukupolven tarina. (23°45)
Douglas Hofstadter, Olen outo piiri (Terra Cognita)
Edmund Husserl & Jacques Derrida, Geometrian alkuperä (23°45)
Marja Härmänmaa & Markku Mattila (toim.), Anarkismi, avantgarde, terrorismi (Gaudeamus)
Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka & Pasi Väliaho (toim.), In Medias Res. Filosofisia puheenvuoroja mediasta (Eetos)
Hannu Juuso & Tuukka Tomperi (toim.), Filosofian opettaminen ja sokraattinen metodi (23°45)
Pertti Karkama, Kadonnutta ihmisyyttä etsimässä – Johdatus Johann Gottfried Herderin ajatteluun ja herderiläisyyteen Suomessa (SKS)
Olli Koistinen, Kant ja Puhtaan järjen kritiikki (Areopagus)
Alexandre Kojève, Historian loppu (Tutkijaliitto)
Janne Kurki, Intellektuellin muotokuva (Apeiron)
Arto Laitinen, Vahva arvostaminen. Charles Taylor itseydestä, etiikasta ja kulttuurista (Gaudeamus)
Veikko Launis, Moniarvoinen terveys: arvopohdintoja lääketieteellisestä etiikasta. (Areopagus)
Olli-Pekka Moisio (toim.), Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta. (Minerva/SoPhi)
Jukka-Pekka Puro, Minä viestii (Eetos)
Jan Rydman, Anssi Sinnemäki & Kari Raivio (toim.), Rajalla – Tiede rajojaan etsimässä (Gaudeamus)
Juho Saari & Anne Birgitta Yeung (toim.), Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa (Gaudeamus)
Osmo Tammisalo, Tavataan ensi viikolla (Terra Cognita)
Juha Varto, Yksittäisen ontologiaa (23°45)
Max Weber, Tiede ja politiikka – kutsumus ja ammatti (Vastapaino)
Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen, Evoluutio ja ihmisluonto (Gaudeamus)