Kurs (ÖPU): Individualitet, kollektivitet och ondska 5 sp

Individualitet, kollektivitet och ondska, 5 sp (24h)
Kurs i filosofi, Öppna universitetet, Åbo

Är kollektiv ondska - t.ex. de massakrer som skett i Rwanda, Jugoslavien
och Nazityskland - en särskild form av ondska eller handlar det om sådant som ingår i vårt vanliga begrepp om ondska? För att komma vidare med den här frågan måste vi reda ut relationen mellan individen och kollektivet.

Kan en individ 'bli' kollektiv? Vad betyder det i såfall? Och vad betyder det att vara individ? Vilken roll spelar begreppet ondska i det här sammanhanget? - Kursens syfte är att belysa sambanden mellan begreppen individualitet, kollektivitet och ondska.

Lärare: Fil.dr. Hannes Nykänen

Tidpunkt: 12-13.10, 26-27.10 och 9-10.11. Fredagar kl 18.15-20.45 och
lördagar kl 9.15-14.15

Plats: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi
Arbetsformer och examination: föreläsningar, diskussion och essäer.
Förkunskaper: inga förkunskaper krävs
Anmälan: senast den 4.10. 2007 till Fortbildningscentralen vid Åbo
Akademi via webben: http://www.abo.fi/fc/opu