Liity NoSPiin

02.10.2007


Vuonna 2001 perustettu Nordic Society for Phenomenology/ Nordisk Selskab for Fænomenologi (NoSP) kutsuu kaikkia fenomenologian ja mannermaisen filosofian parissa työskenteleviä liittymän jäseniksi ja osallistumaan toimintaan.

Pohjoismaisen fenomenologisen yhdistyksen päämääränä on edistää keskustelua ja yhteistyötä fenomenologien välillä Pohjoismaissa ja tukea fenomenologiaan liittyvää tutkimusta, opetusta ja julkaisutoimintaa. Fenomenologia ymmärretään tässä laajasti, ja yhdistyksen toiminta kattaa kaikki ns. jälkifenomenologisen hankkeet mm. dekonstruktion ja foucault'laisen genealogian.

Aikaisempien vuosikokouksien aiheita ovat olleet intersubjektiivisuus, aikatietoisuus, minuus ja persoonallisuus, luonnonfilosofia, ruumiin ja sukupuolen filosofia, matematiikan fenomenologia, psykoanalyysi, etiikka ja politiikan filosofia sekä fenomenologinen estetiikka. Seuraava kokous pidetään Kaunaksen kaupungissa Liettuassa 25.–27. huhtikuuta 2008, ja aiheena on Fenomenologia ja ihmistieteet (Phenomenology and Human Sciences).

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sara Heinämaa (Helsinki) ja hallituksen muina jäseninä Anna Granberg (Bergen), Hans Ruin (Södertörn, Tukholma), Bjør Thorsteinsson (Reykjavik) ja Dan Zahavi (Köpenhamina).

Liittyminen käy kätevästi lähettämällä sähköpostia Joona Taipaleelle: joona.taipale@helsinki.fi

Yhdistyksen kotisivut: http://www.helsinki.fi/filosofia/nsp/