Call for papers: The 14th Summer School of Cultural Studies

THE ETHICS OF READING
CALL FOR PAPERS
 
 
The 14th Summer School of Cultural Studies
 
Jyväskylä, June 4–7, 2007
 
 
Kulttuurin tutkimuksen verkosto ja Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus järjestävät neljännentoista valtakunnallisen kulttuurintutkimuksen kesäkoulun Jyväskylässä 4.–7. kesäkuuta 2007.
 

Kesäkouluun pyydetään esitelmiä, jotka käsittelevät etiikan ja lukemisen suhdetta.

 

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään 31.1.2007 mennessä verkoston sihteerille postitse tai sähköpostitse: Leena Kaukio, Kulttuurin tutkimuksen verkosto, PL 35 (Par), 40014 Jyväskylän yliopisto; s-posti leena.kaukio(at)campus.jyu.fi; puh. (014) 260 1317; faksi (014) 260 1311. Lisätietoja saa samasta osoitteesta.