Tieteen päivät 2007; Helsinki

Tieteen päivät 2007
"Rajalla"
 
Helsinki 10.-14.1.2007
 
Keskuspaikkana Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33.
 
 
Viisi päivää tiedettä aamusta iltaan, esiintyjiä 300. Parhaat suomalaistutkijat liikkeellä, myös ulkomaisia puhujia. Mitä tieteessä tapahtuu?
 
Luentoja, näyttelyitä, väittelyitä, keskusteluja, planetaarioesityksiä, arkipäivän fysiikkaa, tiedeteatteria, päivystäviä professoreita, Tieteiden yö, kirjoja, palkintoja ja paljon muuta.
 
Humanistisesta ja luonnontieteellisestä tutkimuksesta taiteen ja teknologian tutkimukseen.
 
Teemoina mm.: Rajat ja konfliktit, Historialliset rajat, Historian periodisoinnit, Valtioiden suvereniteetista sivilisaatioiden sotaan, Kielikontaktit, Hyvän kielen rajat, Elintasorajat, Taloudellisen kasvun rajat, Uskontojen rajat, Hyvän ja huonon maun rajalla, Yksityisyyden rajat, Henkisen ja fyysisen suorituskyvyn rajat, Raja-arvoja ja -hyötyjä, Elämän ja kuoleman rajalla, Terveyden ja sairauden rajat - originelli vai häiriintynyt? Ihmisen ja koneen rajalla - tietoisia koneita, ihmisen varaosia? Sukupuuton rajalla, Fysikaalisen maailman rajoilla, Fysiologisia rajapintoja, Maailmankaikkeuden tuolla puolen, Sukupuoli - rajatapauksia, Rajansa kaikella
 
Lisäksi esimerkiksi: Linné 300 vuotta, Ahlfors 100 vuotta, Genomitiedon hyödyntäminen, Häilyvät rajat mallin ja todellisuuden välillä, Biotieteellisen tutkimuksen eettisillä rajoilla, Kurkistetaan aivoihin, Klassisen mekaniikan vs. kvanttimekaniikka, Sanojen synty aivoissa, Onko kipu korvien välissä? Rajamaamaisemat, Tietoisuuden neurofilosofia, Ympäristö ja oikeus, Nuorten maailmankuvat, Kauppatieteen päivä, Musiikin tutkimusta, Kulutustutkimusta, Syövän biologiaa, Kemian rajoja, Matematiikan inversio-ongelmia, Tiedettä taiteesta - taidetta tieteestä, Teknologiaa ja politiikkaa, Tiedekasvatusta ja arkeologiaa.
 
Tieteen päivien järjestäjinä ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto.
 
Lisätietoja ohjelmasta:
Jan Rydman, Tieteen päivät
,
www.tieteenpaivat.fi
Puh. (09) 228 69 227
 
 
Ohjelma ja lisätiedot: