Korpo Filosofidagar 27-28.7.2007

”Den moderna människan och den gamla själen” – nedslag i själslivets filosofi
Folkets Bildningsförbunds traditionella filosofidagar i Korpo 27-28.7.2007.
I år diskuteras varierande teman: på fredagen frågor med anknytning till den moderna människans existentiella problem, på lördagen teman som anknyter till bryderier som sysselsatt västerlandets filosofi allt sedan den franska filosofen Renée Descartes formulerade sin idé om den tudelade människan. Vi består enligt honom av en materiell substans, kroppen, och av en själslig substans, själen. Men hur hänger de ihop och hur skall vi förstå idén om att en icke materiell substans, själen, kan han någon makt över kroppen? För den moderna vetenskapen är givetvis hela idén om existensen av något icke materiellt oacceptabel!
Plats: Restaurang Rumar Strand , Korpo
Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor.
Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200 eller rumarstrand(at)rumarstrand.com.
Frågor? Christina Joelsson tel. (02) 463 1464.

Program
Fredagen den 27.7 

* kl. 17-19 Tema: Heder – vad är det?
Inledare: filosof Fredrik Westerlund, Helsingfors Universitet

* kl. 19-21 Tema: Den tveksamme bekännaren – tänkaren, ansvaret och traditionen
Inledare: lektor i teoretisk filosofi Sharon Rider, Uppsala Universitet
* kl 21-  Samtalen fortsätter under fria former

Lördagen den 28.7
* kl. 12-14 Tema: Föreställningsförmågan
Inledare: forskare f.dr. Martina Reuter, Helsingfors Univeristet
* kl. 14-16 Tema: Att undersöka varseblivningen
Inledare: tf professor Olli Lagerspetz, Åbo Akademi 

Fritt inträde.
Alla intresserade välkomna!