Call for papers; SFY:n kollokvio: "Usko"

CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry. järjestää 7.-8.1.2008 Helsingin yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa USKO. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 20 minuuttia sekä lisäksi 10 minuuttia keskustelulle.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia uskoon liittyviä teemoja:
o uskonnonfilosofia
o usko, moraali ja yhteiskunta
o uskomukset
o uskontotieteen filosofia ja metodologia
o usko, tieto ja tiede

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2007 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään Pilvi Toppiselle osoitteeseen:
pilvi.toppinen@helsinki.fi

Hyvää kesää toivottaen,

Järjestelytoimikunta
Ahti-Veikko Pietarinen, Sami Pihlström ja Pilvi Toppinen

....................................

Filosofiska Föreningen i Finland rf. ordnar vid Helsingfors universitet 7.-8.1.2008 sitt traditionella ett ords -kollokvium. Temat för denna gång är på finska USKO. Förutom de inbjudna föredragen inbjuder vi också andra att komma med förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag, inklusive diskussion, reserveras 30 minuter.

Föredragen i kollokviet kan handla med bl.a. de följande problem:
o religionsfilosofi
o tro, moral och samhälle
o trosföreställningar
o religionsvetenskapens filosofi och metodologi
o tro, kunskap och vetenskap

De som är intresserade av att hålla föredrag ombeds skicka en titel och ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 30.9.2007. Titel och abstrakt kan skickas till Pilvi Toppinen. E-post:
pilvi.toppinen@helsinki.fi

Vänliga hälsningar för sommaren,

Arrangörskommittéen
Ahti-Veikko Pietarinen, Sami Pihlström och Pilvi Toppinen