Metafysiikan mahdollisuus varhaismodernissa filosofiassa; seminaari 29.-31.8

Kolmas kotimainen varhaismodernin filosofian historian seminaari
"Metafysiikan mahdollisuus varhaismodernissa filosofiassa"

29.-31.8.2007

Filosofian yksikkö
Tampereen yliopisto

Viime vuosikymmeninä varhaismoderni, 1600- ja 1700-luvun filosofia on noussut yhä enemmän ja enemmän filosofian historian tutkimuksen keskiöön. Vastaavan kehityksen edistämiseksi Suomessa Turun yliopiston Filosofian laitos ja Tampereen yliopiston Filosofian yksikkö järjestivät syksyllä 2005 ja 2006 kotimaisen seminaarin varhaismodernin filosofian historiasta. Tänä vuonna seminaari tullaan laajentamaan koskemaan kaikkia suomalaisia aiheen tutkijoita. Ymmärrämme varhaismodernin väljästi aikakautena, joka alkaa 1500- ja 1600-luvun taitteessa ja päättyy Kantiin ja saksalaiseen idealismiin.

Seminaarin esitelmäaiheisiin lukeutuu muun muassa Immanuel Kant, brittiempiristit, poliittinen filosofia, rationalismi, metafysiikka ja sen kritiikki, etiikka ja estetiikka, ihmistutkimuksen haaste metafysiikalle, Hegel ja niin edelleen.

Lisätietoja seminaarista ja esitelmöitsijöistä myöhemmin kesällä.

Järjestäjät:
Suomen Akatemian projekti The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy (johtaja Leila Haaparanta) sekä Tampereen yliopiston Filosofian yksikkö (Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos).
Seminaarin järjestämistä tukee myös Tampereen Yliopiston Tukisäätiö.