Ikaros nr 2/2007: om språket

Ikaros - tidskriften om vetenskapen och människan, nr 2/2007 utkom 15.6.

Språk och språkforskning; flerspråkighet i litteratur, apor och språk, utdöende språk mm. Medverkare: prof. em. i filosofi Lars Hertzberg, FD Pär Segerdahl (Uppsala Universitet), professor i finska språket Urpo Nikanne, litteraturvetaren FM Julia Tidigs (Åbo Akademi) mfl.

Artiklar från tidigare nummer kan läsas på www.fbf.fi/ikaros.
Där kan man också prenumerera på Ikaros' nyhetsbrev, 2ggr/månad. Gratis.